↑ Return to ПАРТНЬОРИ

2X Virtual Computing Software

2X Software е световен лидер в решенията за десктоп виртуализация, отдалечен достъп и решения за клауд компютинг. Хиляди са компаниите по целия свят, които се доверяват на надеждността и мащабируемостта на 2X продуктите. 2X предлага набор от решения, които да направят прехода на всяка компания да клауд компютинга, прост и достъпен, подкрепен от постиженията и опита на развойния екип на 2X.

Продуктовата линия на компанията включва: 2X ApplicationServer XG, тунелиращ всяко Windows приложение или виртуален десктоп на отдалечени работни станции и устройства, водещо до спестяване на значителен ресурс, необходим иначе за администрация и поддръжка; 2X LoadBalancer за Terminal Services, осигуряващ балансиране на натоварването на ресурсните, увеличава сигурността и редундантността на фермите от терминални сървъри и 2X ThinClientServer, който улеснява преминаването към тънък клиент, предлага централизирано управление на функционалността на тънките клиенти и позволява на администраторите да конвертират съществуващия хардуер на тънки клиенти.

2X е частна компания, с офиси в САЩ, Германия, Великобритания, Австралия, Япония и Малта.

Измежду най-известните клиенти на 2X са: Fox News, Харвардския университет, H & B Foods, McKesson, Аdvance Auto Parts, Mazda и други.