↑ Return to ПАРТНЬОРИ

BeyondTrust

BeyondTrust Corporation, пионер в управлението с най-малко права (Least Privilege Management), дава възможност да се избегне необходимостта от доверяване на обикновените потребители (user-и), т.е. да се избегне задаването на повече права или администраторски пароли. BeyondTrust PrivilegeManager е първият продукт, който осигурява най-добрите практики по сигурност в областта на „най-малко права в Windows среди” (Least Privilege in Windows environments), като позволява на администраторите да задават права на крайните потребители за определени или избрани приложения.

Least Privilege подсилва сигурността, като ограничава потребителите до правата, които са им необходими, за да вършат своята работа. Стотици организации из целия свят в области като финанси, здравеопазване, правителствения и военния сектор разчитат на BeyondTrust Privilege Manager за защита на техните предприятия. BeyondTrust е Microsoft Gold Partner.

Искате ли да намалите 92% от критичните уязвимости на Microsoft? Лесно е – отстранете администраторските права чрез BeyondTrust. Преглед на всички уязвимости през последната година, документирани в Microsoft Security Bulletins, показва, че при конфигуриране на потребителите за работа без администраторски права, може да ограничи ефекта на 92% от критичните уязвимости на Microsoft. Премахването на админ-правата също така се явява като препоръка за намаляване на заплахите при:

-         69% от всички уязвимости на Microsoft, отчетени през 2008

-         94% от  уязвимостите на Microsoft  Office, отчетени през 2008

-         89% от  уязвимостите на Internet Explorer, отчетени през 2008

-         53% от  уязвимостите на Microsoft Windows, отчетени през 2008

Нека продължим да илюстрираме ползата за организациите от премахването на администраторските права чрез едно скорошно изследване на Gartner: “TCO (Total Cost of Ownership) моделът на Gartner показва значително намаляване на разходите в TCO между управлявана десктоп-среда, където потребителят е администратор, в сравнение със среда, където потребителят е стандартен user. Измежду най-забележителните наблюдения е фактът, че моделът показва 24% намаляване на количеството ИТ труд, необходимо за техническа поддръжка.” Gartner, Inc. „Организации, които отключват ненужно своите PC-та, ще срещнат значителни разходи,” Michael A. Silver, Ronni J. Colville, Dec.19, 2008. Лесно е да се постигнат всички изброени по-горе предимства чрез премахване на администраторските права с BeyondTrust.