↑ Return to ПАРТНЬОРИ

Cellcrypt

Cellcrypt криптира гласови обаждания през масовите смартфони, вкл. Android, BlackBerry, iPhone и Nokia, от клиент до клиент, като така гарантира, че чувствителната, но некласифицирана информация от разговорите остава поверителна. Като използва канала за IP данни, Cellcrypt работи с несравнимо качество през мобилни (2.5G, 3G, 3.5G), Wi- Fi и сателитни мрежи.

Cellcrypt е лесно за използване софтуерно решение, което прави осигуреното повикване толкова просто като нормалното и може да се разположи за минути навсякъде по света. Продуктът на Cellcrypt има знак за качество CESG Claims Tested Mark (CCTM) във Великобритания и е валидиран по стандарт FIPS 140-2, одобрен от американският Национален институт за стандарти и технологии (NIST).

Cellcrypt се интегрира със стандартни PBX телефонни централи за разрешаване на обезопасени повиквания към стационарни телефони, както и сигурен достъп до функции на PBX централи, като гласова поща, конферентни разговори и повиквания към обществената телефонна мрежа.

Днес, Cellcrypt се използва по целия свят от предприятия и от изпълнителната власт в правителствата, военни служители, разузнаване и агенции за прилагане на законите.