↑ Return to ПОДДРЪЖКА

BeyondTrust Софтуер

Tехническата поддръжка на BeyondTrust е на разположение 24 часа на ден, седем дни в седмицата, 52 седмици годишно. В не работно време и през уикендите и национални празници поддръжката  е на разположение само по телефона.

За ускоряване реакцията по Вашия случай за поддръжка, моля, осигурете следната информация:

• Име на продукт и версия;
• Хардуерна платформа, операционна система и версия;
• Точната команда(и) работи, когато е възникнал проблемът;
• Специфични съобщение за грешка.

E-mail:

PBIS-Support@beyondtrust.com или support@nuancet.eu 

Телефон: +3592 859 9199

Customer Support Portal Login

За да заявите login, изпратете e-mail на support@beyondtrust.com