2X LoadBalancer for Terminal Services

Балансиране на натоварването, повишаване на сигурността и надеждността терминалните услуги.

От както Microsoft Terminal Services дава възможност да се поддържат много потребители, е важно да се гарантира, че всеки терминален сървър е изцяло дублиран и че натоварването се разпределя между сървърите, така че да се осигури оптимално качество на обслужване за потребителите.

2X LoadBalancer за Terminal Services / Citrix  позволява лесно да заредите баланс RDP / ICA сесии между терминални сървъри и бъде осигурена отказоустойчивост. Освен това, ако сте позволили на потребителите да влезат през интернет, можете да скриете терминални услуги от интернет и просто показвате една-единствена машина – портал. По този начин драстично ще се повиши сигурността на Вашите терминални сървъри.

Възстановяване на потребителски сесии

С 2X LoadBalancer, потребителите лесно могат да бъдат повторно свързани с техните прекъснати сесии. Не е необходимо да настройвате сложни сесиини директории.

Характеристики  на 2X LoadBalancer:

  • Балансиране на натоварването на ресурсите;
  • Осигурява дублиране на терминалните сървъри;
  • Повторно възстановяване на изключили потребителски сесии;
  • Възстановяване на активни потребителски сесии;
  • Интеграция с 2X ApplicationServer;
  • Firewall поддръжка и от край до край SSL криптиране;
  • Поддържа Microsoft Terminal Services и Citrix.