Secure RDP

Филтрира входящи RDP връзки  по IP, MAC адрес, Име на компютъра и други

2X SecureRDP за Windows Terminal Services значително увеличава сигурността на ползващите терминален сървър, чрез филтриране на входящите RDP връзки от IP, MAC адрес, името на компютъра, версията на клиента – само показва екрана за влизане, ако връзката е установена от даден IP адреси или машини.

2X SecureRDP за Windows Terminal Services е идеален инструмент за сигурен отдалечен достъп до Windows терминални сървъри. Съвместим с Windows Server 2000 или 2003, не изисква клиентска компонента и поддържа  сървъри в режим  отдалечено администриране или в режим на сървър на приложения.

Изцяло сигурна RDP връзка БЕЗПЛАТНО: Download 2X SecureRDP for Windows Terminal Services for Free!