↑ Return to Cloud & Virtual

PowerBroker® Virtualization

Delegate Root Tasks and Authorization in Virtualized Datacenter Environments

PowerBroker Virtualization осигурява специализирано решение за делегиране на root tasks и оторизация във виртуализирана Datacenter среда, без изобщо да разкрива root паролата. Продуктът се адаптира към увеличаване на мащаба и сложността на бързо променящите се виртуална и облак среди, което дава възможност за сигурно и ефективно внедряване и разширяване в рамките на всяка ИТ инфраструктура.

PowerBroker Виртуализацията е изключително гъвкав  Policy language, който позволява на компаниите да определят политиката за разрешения достъп за потребителите на най-ниско гранулирано ниво, достигайки дори до всяка изпълнима команда в операционните системи, както и в хипервайзорите .