↑ Return to Desktop & Mobile

PowerBroker® Desktops DLP Edition

 

 

PowerBroker Desktop DLP Edition е мощен инструмент за контрол и наблюдение на данни и решение на проблема с поверителността на данните и поверителността в ИТ инфраструктурата. Продукта ефективно замества отделните инструменти за сигурност, content-aware DLP, device control, контрол на електронна поща, уеб контрол, контрол на достъпа до файлове и други. PowerBroker Desktop DLP Edition реализира комбинирането им в единна политика за контрол на данните, осъществявана чрез Microsoft’s Group Policy infrastructure.

 • Незабавно смекчаване на основните заплахи от изтичането на данни (вътрешни, хакери, злонамерен софтуер, загуба на устройство);
 • Ниски изисквания към необходите ресурси независимо от сложността на информационните потоци;
 • 100% покритие на възможните канали за изтичане на данни и типове данни;
 • Одит и наблюдение на данни с показатели за оценка на рисковете за  изтичане на данни и ефективността на политиката за сигурност;
 • Качество на процеса за подобряване на съответствието;
 • Разширен инструментариум за контрол на устройства и мрежата;
 • Контрол на съдържанието и каналите за данни, до които приложенията могат да имат достъп;
 • Прозрачно криптиране на файлове;
 • Защита на съществуващите инвестиции в Active Directory и групови политики;
 • Внедряването на продукта не влияе на същетвуащите инфраструктура и политики;
 • Защита на поверителни данни и управление на данните, за да се спазят съответсвията с PCI, Sarbanes-Oxley, GLB, HIPAA;
 • Пълен контрол на каналите за изтичане на данни, включително устройства, печат, електронна поща (Microsoft ® Exchange, IBM ® Lotus Notes ®, SMTP, SMTPS, STARTTLS), HTTP, HTTPS, FTP, SSL и др.;
 • Разпознаване на чувствително съдържание в повече 500 файлови формати;
 • Разпознаване на частично и модифицирано чувствително съдържание, както и негови производни;
 • Active Profiler – автоматично засича подозрителни действия, водещи до изтичане на чувствителна информация;
 • Криптиране на чувствителни данни на настолни компютри, лаптопи и преносими устройства;
 • Контролиране на достъпа до устройства;
 • Централизиран управление чрез Microsoft Active Directory;
 • Пълен одит на използването на данни, като например достъп, изменение и изготвяне на задълбочен доклад с гъвкави персонализирани отчети;
 • Криптиранетона файлове с чувствителна информация, контрола на устройства и контрол на уеб-достъп  – добавя качество отвъд чисто DLP и предоставя  комплексни защита срещу течове на данни.