↑ Return to Desktop & Mobile

Powerbroker® Desktops Windows Edition

Windows Edition дава възможност на организациите да отстранят администраторските права и да позволят на крайните потребители да работят с всички необходими им Windows приложения, процеси и ActiveX controls. Чрез премахването на нуждата от предоставяне на администраторски права на крайните потребители ИТ отделите могат да създадат по-сигурна, по-защитена и отговаряща на стандартите среда.

Крайни потребители с административни права дълго време бяха ахилесовата пета на десктоп-сигурността. Тези права могат да се използват от malware или от потребители за промяна на стандартните десктоп-настройки, за инсталиране на нелицензиран софтуер и за деактивиране на други средства за сигурност. Но пък почти винаги се налага да се разреши на крайния потребител да стартира приложение, което изисква административни права или да инсталира одобрен софтуер и ActiveX controls.

Отстранете администраторските права с Powerbroker® Desktops Windows Edition

До представянето на продукта през 2005 година, единственият начин да се отговори на нуждите на крайния потребител беше да се направи всеки потребител член на administrators group и да му се дадат съответните администраторски права, създавайки значителни проблеми със сигурността. Powerbroker® Desktops Windows Edition решава тази дилема, като разрешава на мрежовите администратори да задават различни права за Windows приложения и процеси.

Powerbroker® Desktops Windows Edition се имплементира като реално допълнение към Group Policy. Просто се определя приложението и какви права и привилегии трябва да се добавят към самият процес, когато се стартира програмата. Чрез настройването на Powerbroker® Desktops Windows Edition, крайните потребители без администраторски права ще могат да стартират всички необходими им приложения.

BeyondTrust Privilege Manager дава на Организациите:

 • Пази стандартната десктоп-конфигурация, като позволява на потребителите да управляват само одобрени настройки на компютъра, като напр. свързването към локален принтер
 • Постигане на необходимите критерии за определени регулации и стандарти чрез конфигурирането на всички потребители като стандартни такива, докато в същото време се позволява на user-ите да стартират одобрени приложения, които изискват администраторски права
 • Предотвратява инсталирането на нелицензиран софтуер, като се дава възможност на потребителите да инсталират само оторизирани програми
 • Ограничава кражбата на данни, като се предотвратява достъпа до поверителна информация, запазена локално на  PC-то от други user-и, използващи същия компютър
 • Увеличава десктоп-сигурността, като ограничава полето за действие на malware и блокира неоторизирани инсталации
 • Внедрява се политика за най-малко права, като се предоставя минималното количество права и привилегии, нужни за работата на приложенията
 • Улеснява внедряването на Windows Vista, като се намалява броя pop-up прозорци, които се появяват, поради опцията User Account Control
 • Централизиран контрол чрез оставяне на решенията за сигурността в ръцете на администраторите, а не на крайните потребители

Характеристики

Powerbroker® Desktops Windows Edition позволява на стандартните потребители да:

 • Стартират всички оторизирани приложения, които изискват административни права
  • Външни програми
  • Разработени от трети лица
  • Вътрешни приложения
  • Софтуер с цифров сертификат от определени доставчици
 • Собственоръчно променят оторизираните нива на системната конфигурация
  • Локални принтери
  • Системно време
  • Други
 • Инсталират одобрени Active X Controls
  • Инсталиране на Active X Controls и други компоненти на Internet Explorer
  • Именуване на Active X Controls
  • Active X Controls от определени URL-та
  • Active X Controls от допълнително разрешени URL-та
 • Инсталират одобрен софтуер
  • Определяне на параметри за самостоятелно инсталиране на софтуер  (без необходимост от управление на инсталирането)
  • Инсталиране на софтуер от определени CD или DVD носители

Допълнителни характеристики и Функционалност:

 • Работи прозрачно за крайния потребител без появата на pop-up или диалогови прозорци
 • Конфигуриране на правила, насочени към определени приложения, компютри и потребители, като за целта се използват Group Policy конвенциите и Powerbroker® Desktops Windows Edition филтри
 • Делегиране на права при поискване, за подпомагане на управлението на пътуващи потребители на лаптоп, разработчици (developers) и други, които се нуждаят от повече гъвкавост. Използването на това правило се записва за одит
 • Задаване на Vista integrity levels за всяко едно приложение, за да се предостави допълнителна сигурност срещу системни промени, с потенциална опасност за нанасяне на вреда

Поддръжка на Windows 2000, XP,  7, Server 2003/2008, Vista и Windows 64-bit платформи.