↑ Return to Free Software

PowerBroker® Identity Services Open Edition

Присъединете Linux, Unix и Mac OS X системи към Active Directory на Microsoft, с помощта на инструмент # 1 междуплатформена интеграция на пазара.

Сигурно удостоверяване Linux, Unix и Mac OS X потребители с техните пълномощия от MS Active Directory.

Open PowerBroker Identity Services Edition е опен сорс продукта, който ви позволява да увеличите инвестициите си в Active Directory на Microsoft, като я ползвате  за решаване на цялостната политика за , включително Linux, Unix, Mac OS X настолни компютри и сървъри. С този безплатен, агент-базиран инструмент, ще бъдете в състояние да присъедините към  MS Active Directory за по-малко от пет минути всички операционни системи  с които разполагате!