↑ Return to Servers & Infrastructure

PowerBroker® Express

 Следенe на LOG Активността до ниво натискане на клавиш

PowerBroker Express позволява на организациите да управляват достъпо до всяко SSH устройство, – рутери, защитни стени, Windows устройства, и други – ефективно разширяване на контрола за сигурността и спазването му в цялата мрежова инфраструктура. PowerBroker Express е пълнофункционален инструмент за мониторинг на сесия, достигащ до ниво натискане на клавиш, като се гарантира, че не може да има неправомерно действие, което да избегне контрола.