↑ Return to Servers & Infrastructure

Powerbroker® Password Safe

Автоматизирано управление на пароли за повишаване на сигурността

PowerBroker ® Password Safe е решение за контрол на достъпа, чрез автоматизирано управление на пароли (APM), управляемост и одит на всички видове привилегировани акаунти, като споделени административни акаунти, апликейшън акаунти, както и локални административни акаунти. PowerBroker Password Safe предлага пълна поддръжка за  всяка операционна система, акаунт или устройство. PowerBroker Password Safe е критичен компонент на BeyondTrust Privilege Identity Management (PIM) решенията. PowerBroker Password Safe защитава достъпа до привилегировани акаунти.