↑ Return to Servers & Infrastructure

PowerBroker® Servers for Linux

Powerbroker Servers for Linux

Сигурност за Инфраструктура от Linux Сървъри,  чрез Контрол на Активността на Привилигированите Потребители през Root Task Delegation

Root паролата остава поверителна и сигурна.

Продукта дава възможност на ИТ организациите да делегират  root задачи и оторизации в среда на Linux, UNIX и Mac OS X платформи, без да разкрива високо чувствителен root парола.

Използва изключително гъвкав език за дефиниране на политики  , за да даде възможност на компаниите да определя потребителските права на най-ниско ниво,  като достига до всяка команда на UNIX, Linux или Mac OS X сървър. Тази възможност, заедно с възножнистите на PowerBroker Servers за одит и  задълбочен репортинг се комбинират, предлага решение, което дава възможност на бизнеса от всякакъв размер и всеки сектор да изпълни  критичните вътрешни и външни изисквания за съответствие със стандартите.