↑ Return to Servers & Infrastructure

PowerBroker® Servers for UNIX

Сигурност за Инфраструктура от UNIX Сървъри,  чрез Контрол на Активността на Привилигированите Потребители през Root Task Delegation

Root паролата остава поверителна и сигурна.

Продукта дава на ИТ организациите възможността да делегират  root задачи и оторизации в среда на Linux, UNIX и Mac OS X платформи, без да разкриват високо чувствителен root парола.

Използва изключително гъвкав език за дефиниране на политики, за да даде възможност на компаниите да определят потребителските права на най-ниско ниво,  като достигат до всяка команда на UNIX, Linux или Mac OS X сървър. Тази възможност, заедно с възножностите на PowerBroker Servers за одит и  задълбочен репортинг, дава възможност на бизнеса от всякакъв размер и всеки сектор да изпълни  критичните вътрешни и външни изисквания за съответствие със стандартите.