↑ Return to Cellcrypt

Private Switch

Cellcrypt предлага надеждно криптиране през клетъчните мрежи, като в същото време поддържа високо качество на провеждане на гласови повиквания, като бързо повикване, високо качество на звука и ниска латентност. Той постига това чрез използване на криптиран протокол Mobile Content ™ (EMCP) през IP (Internet Protocol) канал за данни и Cellcryptкриптирана мрежа за доставяне на съдържание ™ (ECDN) , глобална мрежа от интернет-базирани сървъри за доставка на бързи и надеждни данни .

За организации, които изискват пълен контрол на инфраструктурата за управление на потребители, и повиквания Cellcrypt предлага Enterprise Server софтуер, Cellcrypt Switch ™ , който се инсталира и работи изцяло върху дефинирано от клиента оборудване и се управлява чрез уеб-базирана конзола за управление, която могат да достъпват единствено потребители имащи оторизащия от клиента.  Private Switch-a се състои от Management Console и сигнализиращ сървър и позволява на организациите да управляват и контролират напълно частна мрежа от устройства, потребители и сигурни номера.

Cellcrypt Private Switch

Частна Защитена Мрежа

Cellcrypt предлага най-гъвкавата и защитена гласова архитектура:

 • Cellcrypt осигурени мобилни телефони реализират повиквания към ​​други Cellcrypt осигурени мобилни телефони;
 • Cellcrypt осигурени мобилни телефони реализират повиквания към Cellcrypt осигурени стационарни телефонни централи;
 • Cellcrypt осигурени стационарни телефонни централи реализират повиквания към други Cellcrypt осигурени стационарни телефонни централи;
 • Различията в системите за офисна телефония офис могат да бъде надеждно преодоляни с помощта на Cellcrypt Enterprise Gateway;
 • В комбинация с телефонни централи, Cellcrypt Enterprise Gateway пренасочва повиквания към и от телефонен пост или се обажда на телефони на обществената телефонна мрежа;
 • Софтуер за предприятия, състоящ се от сигналния сървър и уеб-базирана конзола за управление

Сигнален Сървър

 • Пълен, мащабируем контрол на сигурността на повикващата мрежа на потребителя;
 • Пълен контрол на сигнализация на повикване и обработка на обажданията;
 • Пълен контрол на инфраструктурата и данниъе;
 • Частни регистрация на потребители и устройства;
 • Secure сигнализация за повикване и сигурен трафик на повикване.

Реализация

 • Уеб-базирани с лесна за използване навигация като хипервръзки, глобалното търсене и др.;
 • Управлява потребителски групи, лицензи, устройства и планове на защитените номера;
 • Множество елементи в комплекта (напр. няколко устройства на лиценз, няколко защитени номера на устройство);
 • Йерархически групи потребители с множество слоеве на собственика, доставчик и потребител;
 • Ролево-базиран достъп с привилегии на администратор, съпорт, права на потребителите и др..