↑ Return to Cellcrypt

Satellite Calls Encryption

 

Никога преди защитените разговори през сателит не са били толкова лесни. Със Cellcrypt Mobile, обаждащите се използват най-разпространените смартфони като ™ Android, BlackBerry ®, iPhone ® и Nokia ®, за да реализират криптирани разговори. Използването не изисква друго оборудване – само стандартни смартфони и широколентови сателитни терминали, разговорите  са толкова прости, колкото ако се реализира обикновен мобилен телефонен разговор. Освен това цената на разговора е често по-ниска от стандартен сателитен разговор. Всичко, което се изисква е достъп до IP (Internet Protocol) за широколентов терминал.

Cellcrypt Satellite Solution Overview

Тъй като Cellcrypt Mobile работи на популярните смартфони, имаме на разположение всички най-нови постижения на водещите производители на телефонаи и едно устройство се използва за реализиране на криптирани разговори през клетъчни мрежи, Wi-Fi ®  и сателитни.

Cellcrypt също предлага решения за криптиране на глас за телефонни централи, които гарантират сигурност на гласовите обаждания от стационарни телефони в корпоративни офиси, както и преносими и Ruggedized PBX решения за екипите, работещи в отдалечени места. Тези портативни решения лесно могат да бъдат свързани с широколентови спътникови системи, за да осигури напълно сигурно, бързо разгърната частна съобщителна мрежа, която се състои от мобилни телефони и фиксирани стационарни телефони.

Сигурност

  •     Надеждно криптиране от край до край;
  •     Сертификация от правителството на САЩ – FIPS 140-2.

Лесен за ползване

  • Работи на популярните смартфони;
  • Не се изисква допълнително оборудване или конфигурация: смарт телефони се свързват чрез WiFi безжичен рутер към сателитни терминала, както и стационарни телефони се свързват чрез преносими PBX сървър за Ethernet порт

Реализация

  •     Високо качеството на разговора с ниска латентност (В.1 сек през BGAN и 2 сек, ако двата телефона, свързани към BGAN терминали);
  •     Поддържа защитени гласови повиквания към фиксирани стационарни и мобилни телефони на мобилни и WiFi мрежи;
  •     Работи на мобилни ,Wi-Fi и сателитни мрежи;
  •     Международни мобилни разговори в над 200 страни;
  •     Може да бъде по-евтино, отколкото нормалните сателитно базирани гласови повиквания.