↑ Return to Lumension Security

Lumension Enterprise Reporting

LUMENSION ENTERPRISE REPORTING

Бързо и гъвкаво създаване на рапорти според изискванията на закона, регулации и за управленски нужди

С повишаване на рисковете, се създават все повече регулации и изисквания от страна на държавата и потребителите по отношение на сигурността на чувствителна информация. Наред със законите за счетоводство, сега се създадоха и ред писани и неписани правила за оценяване и управление на риска, както и т.нар. актуална услуга ИТ одит, която беше призвана да даде усещане за сигурност на всички организации, които по някакъв начин оперират или съхраняват чувствителна информация.

Lumension Enterprise Reporting е инструмент за ИТ одитиране, както и за гъвкава отчетност по отношение на изградените политики за сигурност.

Характеристики:

  • автоматично генериране и изпращане на рапорти
  • богата библиотека за предефиниране на рапорти
  • рапорти за системните конфигурации
  • консолидиране на информацията
  • възможност за присъединяване на допълнителни опции за рапорт
  • отворена схема на рапортуване
  • рапорти базирани на политики
  • автоматичен трансфер на информация
  • автоматично изчистване на информация

1. Събиране на информация от всички Patch and Remediation сървъри

2. Качване на информацията на Enterprise Reporting Server, през RSA криптираща трансмисия

3. Консолидиране на информацията между централния Enterprise Reporting server и мястото за съхраняване на информация

4. Рапорт – анализиране на риска.