↑ Return to Lumension Suite

Lumension Application Control

Софтуерното решение  Lumension Suite (Lumension Device Control+Lumension Application Control) e създадено, за да гарантира сигурността на всеки потребител на персонален компютър, като контролира свързването на входно-изходните устройства  и стартирането на програмните приложения.

Lumension Suite ефективно защитава срещу заплахи като: кражба или изтичане на информация, злонамерен и шпионски софтуер, «нулев работен ден», инсталиране на нежелан и нелицензиран софтуер.

Системата използва принципа на “белия списък”, който допуска работа само с оторизирани програмни приложения и свързване към мрежата, към лаптоп или персонален компютър само на предварително оторизирани устройства.
Sanctuary: Lumension Suite

  • Намалява риска от кражба или изтичане на информация чрез използване на непозволени приложения или устройства.
  • Не позволява стартиране на неоторизиран, злонамерен или шпионски софтуер, защитава срещу заплахи от “нулев работен ден”, вируси и друг нежелан софтуер.
  • Осигурява цялост на IT-системата, подобрява нейната сигурност и ефективност.
  • Намалява общия разход за сигурността на всяко работно място.
  • Повишава ефективността на работата на крайните потребители.

Защитава от известни и неизвестни заплахи, постоянно насочени към вашата компания. Обединява функцията за контрол на програмните приложения и включващите се устройства с възможност за централизирано управление и мониторинг на цялата корпоративна мрежа.

Системата за сигурност Lumension Suite работи на нивото на ядрото на операционната система и осигурява сигурна и стабилна среда, неуязвима и за най-новите заплахи от злонамерен и нелицензиран софтуер. Lumension Suite позволява да се отстрани първопричината на заплахите, а не предлага борба с техните симптоми.

Lumension Application Control: Блокира напълно злонамерени и нежелани приложения

Lumension Application Control – софтуерно решение, основано на политиката за контрол на използваните приложения, коeто защитава работните станции от загуба и изтичане на информация, злонамерен и шпионски софтуер, «нулев работен ден», инсталирането на нежелан и нелицензиран софтуер.

Lumension Application Control е ефективен както за защита на работните станции, така и за гарантиране на сигурността на сървъри и терминални сървъри.

Lumension Application Control: Custom Edition е предназначен за защита на работните станции чрез предоставяне на достъп до приложенията само на конкретен ползвател или група от ползватели.

Lumension Application Control: Server Edition е решение с цел да предотвратява появата на нежелани изпълними файлове на сървърите, на атаки срещу мейл сървъри, CRM и Web-приложения, бази данни.

Lumension Application Control: Terminal Services Edition е оптимизирано издание на Lumension за по-сложните системи с клиентски терминал (Windows®, Citrix®), осигуряващи регулиран достъп и контрол на приложенията.

Lumension Application Control предоставя следните възможности:

  • Сигурна защита на работните станции от заплахи като «нулев работен ден», злонамерен и шпионски   софтуер, червеи, вируси, троянци, кейлогери и руткит.
  • Да се премахне зависимостта на сигурността във вашия бизнес от редовната актуализация на традиционите антивирусни програми.
  • Да се проследява използването на различни програми, за да се предотврати разпространението на нелегален, злонамерен и нежелан софтуер на работните станции.
  • Да се спре използването на приложения от неоторизирани потребители.
  • Да се провежда тестване и патчване без допълнително натоварване на системата.

Предимства на Lumension Application Control

Превантивен подход спрямо сигурността на работната станция

Принципът на «белия списък» позволява на Lumension Application Control да допуска към корпоративната мрежа, лаптоп или персонален компютър само оторизирани програми, което улеснява съществено управлението на системата за сигурност и предоставя на компаниите необходимата гъвкавост при настройка.

Лесно, бързо и удобно управление

Lumension Application Control дава възможност за бързо формулиране и интеграция на политиката за контрол на използването на софтуер чрез бърза идентификация и съответно разпределение на необходимите права. И, обратно, за всеки отделен потребител, група потребители или конкретен компютър администраторът определя правата за достъп към приложенията.

Lumension Application Control позволява да се свърже политиката за безопасност с информацията за потребителите или групата потребители в Microsoft Windows Active Directory или Novell eDirectory, което улеснява много управлението на работните станции.

Многомащабна структура за сигурност на работните станции

Тристепенната структура и функция за контрол на натоварването позволява на Lumension Application Control да действа еднакво ефективно в компании, които имат от 50 до 1 000 000 работни станции. Чрез Active Directory или eDirectory Lumension се интегрира във вече съществуващата логическа и техническа инфраструктура на съответната организация. Използването на Lumension с Windows Embedded платформи дава възможност да се обезопасят постоянно нарастващите вградени незащитени устройства.