↑ Return to Lumension Suite

Lumension Device Control

Софтуерното решение  Lumension Suite (Lumension Device Control+Lumension Application Control) e създадено, за да гарантира сигурността на всеки потребител на персонален компютър, като контролира свързването на входно-изходните устройства  и стартирането на програмните приложения.

Lumension Suite ефективно защитава срещу заплахи като: кражба или изтичане на информация, злонамерен и шпионски софтуер, «нулев работен ден», инсталиране на нежелан и нелицензиран софтуер.

Системата използва принципа на “белия списък”, който допуска работа само с оторизирани програмни приложения и свързване към мрежата, към лаптоп или персонален компютър само на предварително оторизирани устройства.
Sanctuary: Lumension Suite

 • Намалява риска от кражба или изтичане на информация чрез използване на непозволени приложения или устройства.
 • Не позволява стартиране на неоторизиран, злонамерен или шпионски софтуер, защитава срещу заплахи от “нулев работен ден”, вируси и друг нежелан софтуер.
 • Осигурява цялост на IT-системата, подобрява нейната сигурност и ефективност.
 • Намалява общия разход за сигурността на всяко работно място.
 • Повишава ефективността на работата на крайните потребители.

Защитава от известни и неизвестни заплахи, постоянно насочени към вашата компания. Обединява функцията за контрол на програмните приложения и включващите се устройства с възможност за централизирано управление и мониторинг на цялата корпоративна мрежа.

Системата за сигурност Lumension Suite работи на нивото на ядрото на операционната система и осигурява сигурна и стабилна среда, неуязвима и за най-новите заплахи от злонамерен и нелицензиран софтуер. Lumension Suite позволява да се отстрани първопричината на заплахите, а не предлага борба с техните симптоми.

Lumension Device Control: Пълен контрол на достъпа към всички включващите се устройства и портове.

Lumension Device Control е продукт, разработен с цел да подпомага политиката на компаниите за контрол на включващите се устройства и информацията, която се предава с тяхна помощ, за защита от кражби или изтичане на информация.
Lumension Device Control осигурява:

 • Контрол и управление на всички входно-изходни устройства чрез всички портове, включително USB, Firewire, WI-FI, Bluetooth и т.н.
 • Предотвратява заплахи (риск) от загуба или изтичане на информация.
 • Предупреждава за навлизането на злонамерен софтуер от външни носители.
 • Извършва наблюдение и контрол на входно-изходните устройства.
 • Блокиране на кейлогери (PS2, USB).
 • Използването на политика (Regulatory Compliance) за контрол на достъпа.

Предимства на Lumension Device Control

Превантивен подход при осигуряване на безопасността

Оборудване като USB-устройства за съхранение на данни,  FireWire, външни харддискове, скенери, музикални плейъри, цифрови апарати, CD/DVD-записващи устройства има във всички офиси по целия свят. Но тяхната широка употреба застрашава системата за сигурност и повишава рисковете свързани с вътрешни заплахи, породени от самите потребители.

Принципът на «белия списък» позволява само оторизираните устройства да се свързват към корпоративната мрежа, лаптоп или персонален компютър, което повишава сигурността и лекотата на управлението, както и гъвкавостта за настройка на системата за сигурност.

Лесно, бързо и удобно управление

Lumension Device Control дава възможност на администратора бързо да формулира и интегрира политиката за контрол на използваните устройства чрез бърза идентификация и съответно разпределение на достъпа до тях.

Администраторът също така може да определи достъпа към определени устройства за всеки отделен потребител, група от потребители или конкретен компютър. Може също така да се ограничи времето за достъп към устройствата, да се задължи криптирането на прехвърляните данни, да се определи мястото и обема за съхранение на криптираните данни и т.н.

Lumension Device Control позволява да се свърже политиката за безопасност с информацията за потребителите и групата от потребители в Microsoft Windows Active Directory или Novell eDirectory.

Lumension Device Control дава възможност да се контролира използването на широк спектър от ключови за системата за сигурност устройства и да се наблюдава и управлява тяхното използване според типа на устройствата, а не според начина на свързването им.

Lumension Device Control може напълно да блокира USB (Bluetooth, FireWire, IrDA, Wi-Fi и т.н.) или да ограничи достъпа към тях, независимо от мястото и начина на достъп. Строго регламентираният достъп позволява също така да се ограничи потребителят или групата от потребители с конкретен модел на дадено устройство.

Описанието на конфигурацията на всички устройства се съхранява локално (недостъпно за потребителя) на защитения клиентски компютър и правата, предоставени от Lumension Device Control, действат винаги, независимо дали този компютър е в състояние online или offline. За online и offline режимите има различни настройки.

Централизираното управление на устройствата с помощта на Lumension Device Control може лесно да бъде конфигурирано за цялата корпоративна мрежа, като правата се предоставят на потребители или на група потребители на домейни и/или локални машини.

Lumension предоставя централизирано съхранение на решенията и логовете. Всяка промяна в правата на потребителите или устройствата се изпраща централизирано, «в движение», до всички клиенти и тези промени започват да действат незабавно, без да е необходимо рестартиране или пререгистрация на клиентите.

Една от ценните характеристики на Lumension е възможността да се установи клиентски модул в offline-режим. Освен това на клиентския модул в същия режим може да се предаде и промяна на правата.

Многомащабна структура

Тристепенната структура и функцията за контрол на натоварването позволява на Lumension Device Control да работи еднакво ефективно в компании, които имат от 50 до 1 000 000 работни станции. Съвместната работа с Active Directory или eDirectory дава възможност Lumension да се интегрира във вече съществуващата логическа и техническа инфраструктура на вашата организация. Използването на Lumension с Windows Embedded платформи обезопасява постоянно нарастващия брой вградени незащитени устройства.

Пълна безопасност и функциониране на проследяването в системата

Lumension Device Control използва патентована технология за двустранно скрито копиране на информацията, която записва и чете от флопи дискове, CD/DVD дискове или други входно-изходни устройства, а също така и средства за следене на всички събития, независимо дали е имало разрешение за достъп или не.

По преценка на администратора може да се съхранява копие на копирания/преглеждания файл или само неговото име.