↑ Return to Lumension Security

Lumension Vulnerability Management

Lumension Vulnerability Management е пакет, който се  състои от два компонента: Lumension Patch and Remediation и Lumension Vulnerability Scanner (или просто Lumension Scan).

-Lumension Patch and Remediation
Решение за бързо, точно и безопасно откриване на елементите в мрежата, мониторинг и следене на обновленията

Предоставя бързо, точно и безопасно управление на ъпдейтите, което позволява едно проактивно управление на заплахите, автоматично събиране, анализ и доставяне на патчовете до всички устройства в корпоративната мрежа. Lumension Patch and Remediation значително увеличава сигурността и защитата на мрежата от червеи, троянци, вируси и други.

-Lumension Vulnerability Scanner
Сигурно управление на уязвимостите в мрежата

Това е проверен, сертифициран по Common Criteria EAL2, мрежов скенер, който бързо и точно открива и възпроизвежда всички устройства и потенциални заплахи във вашата мрежа.