Lumension Patch and Remediation

Идентифициране и коригиране на софтуерни уязвимости по отношение на сигурността

В наши дни софтуерните компании драстично съкращават сроковете при пускане на пазара или създаване на нови версии на софтуерните продукти. Това довежда до експоненциално нарастване на бъговете и грешки при дизайна на пуснати в употреба версии. Статистиката сочи, че на ден излизат по 19 нови уязвимости, дължащи се на грешки в кода…

От друга страна, стана ясно че 90% от заразените с небезизвестния conficker машини, са имали фиксове, които обаче, по една или друга причина не е били инсталирани…

Ролята на Lumension Patch and Remedation е точно тази – да даде гаранция, че грешките на другите (дали тези на програмист или на даден потребител от вашата компания) няма да изглеждат като ваши грешки…

Характеристики:

 • Детайлно оценяване на ИТ активи
 • Отворена архитектура за поддръжка на комплексни и хетерогенни среди
 • Автоматично управление на фиксове
 • NAC поддръжка
 • Автоматично известяване
 • Гъвкава система на изготвяне на рапорти
 • Администриране базирано на роли и политики
 1. Изследване на приложения, операционни системи и уязвимости на ниво конфигурация, прилежащи на крайните потребители, чрез прецизно сканиране на база агенти
 2. Фиксиране на уязвимости и интелигентен ъпдейт, базирани на дефинирани политики
 3. Профил за всеки пач, включително софтуер, хардуер, драйвери и съществуващи/липсващи пачове за всяка машина
 4. Рапорти на административно, управленско и според изискванията на закона

patch&remediation

Lumension Content Wizard

Централизирано, автоматично и непрекъснато управление на системно ниво

Всяка организация се характеризира с ИТ нужди, нетипични за останалите, било то на ниво специализиран софтуер, виртуални машини, операционни системи и т.н. Поради тази причина универсалният софтуер често не е достатъчен и подобни нужди преминават за разрешаване на ниво системни администратори и отдел за ИТ поддръжка, като по този начин водят до нови уязвимости на ниво мрежа…

Lumension Content Wizard разширява обхвата на Lumension Vulnerability Management, като предоставя на потребителите възможността да създават пачове и скриптове, предназначени за собствени нужди.

Характеристики:

 • гъвкаво управление
 • разпределяне и деинсталиране на софтуер
 • централизирано управление на системи и десктопи
 • асистент при създаване на пачове и скриптове
 • избирателно управление и развой на скриптове
 • оптимизиране на локалните политики по сигурност
 • форум за обмяна на пачове и скриптове
 • непрекъснат мониторинг